Mevzuat

Seçim Mevzuatı (YSK web sitesinden ilgili tüm mevzuat)

Yatırımlar ve belediyecilik ile ilgili kanunlar:

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Çevre Kanunu
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • İmar Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
 • Mera Kanunu
 • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 • Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Serbest Bölgeler Kanunu
 • Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • Toplu Konut Kanunu
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • Vakıflar Kanunu
 • Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun